< návrat zpět

.............................................................................................................

8. SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE (22. 11. 2014)

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA 8. kolokvia Siločár duše dítěte 22. 11. 2014:
01. HISTORIE SILOČÁR DUŠE DÍTĚTE ... Mgr. Vlastimil Ondra
02. CÍL SILOČÁR DUŠE DÍTĚTE ... Mgr. Vlastimil Ondra
03. ZTVÁRNĚNÍ DĚTSKÉHO FOLKLORU NA JEVIŠTI - teoretický úvod ... Mgr. Ladislava Košíková
04. ROZEZPÍVÁVÁNÍ ... Mgr. Vlastimil Ondra
05. PÍSEŇ POMOCÍ OBRÁZKU - Švec po hrázi jede ... Mgr. Vlastimil Ondra
OBRÁZEK - k písničce Švec po hrázi jede - nakreslený na Siločárách 2014

06. RODIČE MUSÍ PŘEDAT LIDOVOU KULTURU SAMI DOMA! ... Mgr. Vlastimil Ondra
INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ LIST NA DOMA PRO RODIČE - k písničce Švec po hrázi jede

07. SÍLA VYPRÁVĚNÍ A PŘÍBĚHŮ ... Mgr. Vlastimil Ondra
08. PÍSEŇ Z PŘEDCHOZÍHO PŘÍBĚHU - Letěla slépečka ... Mgr. Vlastimil Ondra
INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ LIST NA DOMA PRO RODIČE - k písničce Letěla slépečka

09. SOUBOROVÁ MOTIVACE - Oďoše ... Mgr. Vlastimil Ondra
UKÁZKA OĎOŠÚ

10. ZPÍVÁNÍ STARŠÍCH DĚTÍ - od 13 let výše ... Mgr. Vlastimil Ondra
11. POZVÁNÍ NA SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE 2015 ... Mgr. Vlastimil Ondra

videa Radka Bartoníčka www.SlovackoDNES.cz

Siločáry duše dítěte 2014, NÚLK, Strážnice - zámek


Copyright © 2024 Siločáry duše dítěte  •  Freemotivy.cz  •  SunLight CMS  •  administrace