Pociťuji už řadu let, navíc rok od roku intenzivněji, že by se ve folklorním světě měla rozjet pořádná, pořádně hlasitá, široká a dlouhodobá diskuze o vedení dětských folklorních souborů. Nevydržel jsem už déle čekat se založenýma rukama a rozhodl se nakonec sám převzít iniciativu. Proto vyzývám kolegy vedoucí dětských folklorních souborů, pedagogy a další odborníky, jež se věnují práci s dětmi, k setkávání a výměně zkušeností na platformě Siločár duše dítěte, kterou tímto uvádím v život.

hlavním smyslem Siločár je...

v ...vytvořit prostor ke společnému setkávání vedoucích dětských folklorních souborů.

v ...přispět k široké vzájemné výměně nejlepších osobních praktických zkušeností jednotlivých vedoucích s vedením dětských folklorních souborů.

způsob setkávání...

...vidím především v osobním kontaktu. Proto se budu se svými spolupracovníky snažit organizovat po České republice setkávání vedoucích dětských folklorních souborů v rámci symposií Siločáry duše dítěte. Pro jednotlivá symposia oslovíme vždy několik zkušených vedoucích, aby se ujali role přednášejících. Ve svých příspěvcích ostatní seznámí s metodami práce, které se jim při vedením dětí k lidové kultuře nejvíce osvědčily. Nadto věříme, že se během jednotlivých příspěvků rozhoří mezi účastníky symposia diskuse, která dále obohatí výměnu impulsů, rad a zkušeností.

výstupy Siločár...

...budou myšlenky z jednotlivých příspěvků a rozprav, které na symposiích zazní budou zaznamenávány na audionahrávkách a budou shromažďovány ZDE. Čili budou shromažďovány na jednom místě na webu, kde budou k dispozici všem vedoucím, kteří zatouží osvěžit se novými myšlenkami a načerpat nové poznatky a přístupy k vedení dětských folklorních souborů. Postupně budeme pořizovat přepisy zásadních nápadů a myšlenek a pokusíme se je katalogizovat pro snadnou přehlednost. Nakonec by tyto zkušenosti mohly vyjít i knižně.

zdůvodnění...

Nejen všechna sportovní odvětví, ale třeba i skauti..., pro své trenéry a vedoucí vydávají příručky a didaktiky, v nichž píší, jak děti v oddílech vést. Naši vedoucí folklorních souborů k dispozici podobný zdroj praktických rad a empirických zkušeností nemají. A přitom v posledních letech strmě narůstá počet dětských folklorních souborů, nemluvě o tom, že předávání lidové kultury je proces mnohem složitější, komplexnější a mnohovrstevnatější než výuka sportovních či jiných dovedností.

Snad právě to nesnadné uchopení naší přebohaté lidové kultury zatím nedovolilo vzniku takového projektu. Věřím, že Siločáry duše dítěte pomohou českým, moravským i slezským vedoucím, aby se jim na počátku 21. století ještě stále dařilo v dětech probouzet zájem o lidovou kulturu a tuto jim co nejhlouběji předat. Věřím, že se připojí i odborná veřejnost.

svoji myšlenkovou výpravu k tajemnosti duše dítěte

sepsal v pátek 3. července 2009 v Nivnici

autor projektu Siločáry duše dítěte

v Vlastimil Ondra v

Copyright © 2024 Siločáry duše dítěte  •  Freemotivy.cz  •  SunLight CMS  •  administrace