< návrat zpět

Dne 15. září 2012 se v reprezentačních prostorách zámku ve Strážnici konalo vzdělávací diskusní fórum pod názvem Siločáry duše dítěte. Autorem myšlenky zrealizovat toto kolokvium je Mgr. Vlastimil Ondra z Nivnice. Siločáry duše dítěte se neuskutečnily poprvé, novinkou v tomto projektu však je záštita Národního ústavu lidové kultury.

Kolokvium bylo zahájeno v dopoledních hodinách, asi 25 účastníkům, z řad převážně vedoucích dětských folklorních kolektivů a pedagogů, přednášeli odborníci, kteří se do Strážnice sjeli ze všech koutů České republiky.

Hlavními tématy kolokvia byl zpěv v dětském folklorním souboru a spolupráce rodiny a folklorního souboru.

V dopoledním bloku věnovaném lidové hudbě přednášeli:
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, PhD. z České akademie věd v Praze
Mgr. Vlastimil Ondra z Nivnice.

Program, který odborným slovem řídil PhDr. Karel Pavlištík, CSc., pokračoval druhým tématem, o němž přišli referovat hned dva odborníci:
doc. PhDr. Tomáš Čech, PhD., působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Jana Křenková ze Žďáru nad Sázavou.

Copyright © 2024 Siločáry duše dítěte  •  Freemotivy.cz  •  SunLight CMS  •  administrace