< návrat zpět

zorganizovala Radka Ehrenbergerová v rámci XVIII. MFF Písní a tancem Luhačovice

mediální propagaci a zázemí poskytlo Folkorní sdružení ČR

doplníme podrobnosti